Xtra Clever Poco

Poco je úžasný pejsek, který nese své jméno po neméně úžasné linii amerických koní je předběžně rezervovaný.
Poco is a wonderful dog named after an equally wonderful line of American horses. He is pre-booked.

1. týden: 


2. týden: 


5. týden: