Xtra Little Princess

Lilianka má již svůj nový domov / Lili has new beloved home

Lilinka, které také doma říkáme Xenička... je to nejmenší holčička z vrhu, ale všechny nás okouzlila svoji bojovností  a odhodláním žít. I tahle princezna bude hledat svoje Doma..
Lili, who we also call Xena at home... she is the smallest girl from the litter, but she charmed us all with her combativeness and determination to live. Even this princess will be looking for her Home..

1. týden: 


2. týden:


5. týden: