Xtra Queen Elisa

Krásná princeznička, která hrdě nese krev svých předků už také má svého milujícího páníčka.
The beautiful princess who proudly carries the blood of her ancestors now also has her loving master.

1. týden: 


2. týden:


5. týden: